Thema’s

Binnen het jongerenwerk zijn er verschillende thema’s die altijd aandacht krijgen. Het zijn thema’s die veel voorkomen bij het opgroeien in de wereld zoals we deze kennen. Door het onderverdelen in thema’s is het makkelijk om gericht informatie te geven, maar ook te zorgen voor een basis aan informatie die jeugd helpt bij vragen en vraagstukken.

 • Dagbesteding
  • Vrijetijd
  • School
  • Werk
  • anders
 • Middelen gebruik
 • Financiën
 • Huisvesting
 • Relaties
  • Gezin en familie
  • vrienden
  • omgangsvormen
  • Seksualiteit
 • lichamelijke gezondheid
 • Geestelijke gezondheid