Digitaal jongerenwerk

Digitaal jongerenwerk

Welkom op digitaaljongerenwerk.nl  De website die gaat over werken met  jongeren in het digitale domein. Het domein waar opvoeden een andere waarde heeft. Hoe kan je als jongerenwerker interveniëren in die leefwereld (digitaal) van jongeren. Waar doe je goed aan, waar kan je op letten en wanneer laat je de sociale media even liggen.

We ondersteunen professionals in het inrichten en beter organiseren van hun online werken met jeugd.

Dit doen we door met een brede blik te kijken naar de wijze waarop de professional zijn online werk inzet en hoe dit geborgd is in de organisatie. We lopen verschillende punten af die van belang zijn en maken gezamenlijk keuzes.