Wat is de gewenste situatie

De positie van de professional op sociale media kan je bekijken vanuit 3 kanten,

De jongere: De professional heeft baat bij een goede relatie met de jongere waarmee hij werkt. Sociale media geeft een aanvullend beeld van de jongere waar mee de professional werkt. Veel jongeren vinden een Present werken houding van de professional gewenst. Gezien hun brein-ontwikkeling is dit ook logisch.  De professional heeft de positie om in het hier en nu te reageren op de jongere en de berichten die verstuurd worden. Ook al heeft de professional geen toegang tot de dieperliggende data, (daar maken de platforms zelf actief gebruik van) het zien van reacties, foto’s quotes en andere uitingen geven de professional vooral extra informatie over wat de jeugdige deelt met de online wereld, en dus ook met de offline wereld want voor jeugd en jongeren zijn deze wereld aan elkaar verbonden.  Het is het beeld dat ze van zichzelf hebben en ook het beeld dat ze willen tonen aan de wereld om zich heen.

De professional: De professional kan zelf kiezen voor het beïnvloeden van de jongere via sociale media door interactie aan te gaan met de jongere. Het is nodig om de betrekkingsrelatie te duiden om de juiste strategie toe te passen. De professional heeft een rol en positie in het normaliseren, het bespreekbaar maken van thema’s, informatie te geven maar moet zich houden aan grenzen die niet altijd duidelijk omschreven zijn.  Als je op sociale media bent om te controleren zal je snel je positie kwijt raken, sociale media is geen controle middel, maar een middel voor dialoog en interactie. Het is daarom van belang dat je een eigen (organisatie) set met normen en waarden hanteert in de interactie met de jeugd. Passend  bij de positie die je hebt in het leven van de jeugdige. Als je kijkt op de platforms zie je dat de jeugd elkaar vooral positief en bekrachtigend benaderd. Als je van deze norm afwijkt zal je als professional je positie in het geding brengen.  In de betrekkingsrelatie kan je wat je ziet online, wel bespreken 1-1 in de offline relatie. Dit kan door de juiste vragen te stelen waarbij je probeert het eigen inzicht van het handelen van de  jongere te vergroten.

De organisatie: Een van de belangrijkste zaken in het werken met sociale media is het borgen van prosessen in de organisatie waarvoor de professional werkt. Het ontwikkelen van beleid voor sociale media gebruik is essentieel om professionals te voorzien van kaders. In het Hoofdstuk…..     ga ik dieper in op welke positie de professional heeft in het ontwikkelen, vormgeven en gebruiken van sociale media in relatie tot de organisatie. De positie van de professional op sociale moet altijd verankerd zijn in het beleid van de organisatie. Dit heeft veel te maken het gegeven dat de professional ook auteur is geworden en er veelal geen tussenkomst is van een professionele redactie. Een klein foutje kan al grote gevolgen hebben Een voorbeeld: De sociale media van de politie wordt door de communicatie afdeling van de politie geredigeerd. Hierdoor worden eventuele missers tijdig onderschept, zodat de reputatie van de politie door een verkeerd bericht minder snel wordt aangetast. Dit is binnen de organisatie goed geborgd door een duidelijk communicatie beleid, waar ook sociale media onder valt. 

De gewenste situatie is dus een goed toegeruste professional die vanuit zijn eigen positie werkt in het digitale domein. Waarbij deze rekening houd met de wensen en behoeften van de doelgroep en werkt via richtlijnen vanuit de organisatie.