Voorwaarden voor stevig digitaal jongerenwerk

  • Omschrijving van de doelgroepen: (klant type omschrijving maken)    Een van de manieren om goed beeld te krijgen hoe je moet werken in het digitale domein. Is het zorgen voor een goede omschrijving van je klanttype en doelgroepen. In de communicatie wereld is dat een normale manier om gericht te kunnen werken op de specifieke doelgroepen. Ook is het nodig om deze type in beeld te brengen omdat de verschillende types verschillende sociale media vormen gebruiken.
  • Type accounts kiezen: Als je kijkt naar het werken met jongeren in het digitale domein is duidelijk te zien dat voor al platforms als Instagram en Snapchat veel gebruikt en gelieft zijn. Als het gaat om ouders is facebook vaak gebruikt, en voor politiek is Twitter een vaak gebruikt medium. Het in kaart brengen van het publiek en ook de vorm van communicatie wisselt sterk per platform. Het is de manier hoe ze zicht onderschrijden van elkaar. Ik ben van mening dat het werken met zakelijke accounts op persoonsniveau voor de doelgroep contacten het beste werkt. Jongeren hebben eerder contact met de mens achter de sociale media, dan met de organisatie. Uiteraard is het hebben van een algemene account voor PR en communicatie doeleinden voor niet persoonlijke gebonden contacten.
  • Wat te doen met heftige signalen: Het is van essenceel belang dat professionals weten waar ze met heftige signalen heem kunnen gaan. Sociale media kent daarin nog veel onbekendheid. Wanneer spreken we over heftige signalen en wanneer niet. Het is bekent dat er foto’s rond gaan die onder bijvoorbeeld porno vallen. Het is in het algemeen niet makkelijk voor een jeugdprofessional om in te schatten wanneer het gaat om niet vrijwillige naaktfoto’s, behalve als je de persoon in kwestie kent. Het aanspreken van de deler is een optie.  Het is nodig om regels als team af te spreken met elkaar als team om wanneer iets heftig plaats vind. Het inzetten van intervisie of collegiale consulatie is een goede manier om gezamenlijk te komen tot handelingsperspectief.                                                                                   
  • Registratie: Het monitoren van sociale media is een tijdrovende bezigheid. In een onderzoek dat ik heb uitgevoerd kwam naar voren dat sociale media een steeds grotere investering vraagt. Maar dat er weinig tot geen richtlijn is voor een juiste registratie. Ik ga er vanuit dat er is 2021 meer doelstellingen en resultaten worden vastgelegd tussen opdrachtgever en opdracht nemer. Daarmee komt ook een beter beeld van de wijze waarop registratie plaats zal vinden. Ik adviseer om registratie van werken via sociale media te benaderen als reguliere contacten. Waarbij gesprekken plaats vinden en er een sfeerbeeld ontstaat vanuit foto’s en andere vormen van communicatie.                                                                                                      
  • Tijd: Het werken met sociale media kost tijd, soms meer tijd dan je zelf denkt.  Soms gaat het om een kleine 10 minuten, in sommige gevallen kan het 2 tot 3 uur in beslag nemen. Heb je met je werkgever of opdracht gever wel eens gesproken over de inzet die je moet doen, en kan doen vanuit de opdracht. Ik ga er vanuit dat goed investeren in sociale media gemiddeld 2 tot 6 uur per week aan inzet kan kosten           
  • Beleid vanuit de organisatie: Het is van groot belang dat sociale media geborgd wordt in het beleid van de organisatie waar je actief bent. Dit heeft zoals eerder ook al aangegeven te maken met verschillende zaken: iedereen is auteur en is geen tussenkomst van een professionele redactie. Sociale media kan daarom onbedoeld ook negatieve effecten hebben voor personen of organisatie. Rond normale communicatie is vaak al beleid ontwikkeld beleid voor online werken moet daar op aansluiten.