Uitleg Score kaart Sociale Media.

Ik heb voor mijn studie een scorekaart gemaakt, deze score kaart kan ingezet worden om met jongeren het gesprek aan te geen over sociale media. Het is een Google formulier waarbij een score is toegevoegd voor de beantwoording. Deze antwoorden geven inzicht in het sociale media gebruik van de jongere. De vragenlijst telt maar 15 vragen, dus snel in te vullen. De uitslag krijg je direct, en is via e-mail te versturen. (lees de uitleg boven het formulier even door) De vragen zijn alleen te beantwoorden met Ja of Nee. Daardoor mis je wat nuance. Hiervoor is juist het gesprek bedoeld wat je kan voeren over sociale media gebruik, na het invullen van de vragenlijst. Het is geen gesprek van goed of fout, het gaat om het inzicht wat de jeugdige ontwikkeld rond het gebruik van sociale media. En hoe je als professional kan bijdrage aan een veilig en leuk sociale media gebruik.

Bij de score kaart hoort een stuk uitleg, deze kan je hieronder vinden. Deze uitleg stelt een NORM, deze is gebaseerd op mijn eigen visie. Ik maak bij deze NORM ook verbinding met basis principes van web 2.0 die ik ook elders op de website beschrijf. Ik vind dat dit past bij de bewustwording die nodig is in het gebruiken van sociale media. Het is de basis waarop sociale media draait. Ik probeer thema’s aan te houden, maar ben me bewust dat er overlappen zitten tussen de thema’s.

Omdat deze score-kaart nog in ontwikkeling is is de kans groot dat er nog verandering komt in de normstelling op basis van de gesprekken die ik voer.

Is je profiel als privé ingesteld? 
Norm: Jeugd & jongeren horen hun profiel af te schermen via privé status. Je kan nooit weten wie en met welke intenties  jou profiel bezoekt.
Basis principe:
1.  Iedereen is auteur geworden
6. Er vind vermenging plaats van privé gebruikers en handelspartners.
8. Cyberpesten : het moedwillig schade toebrengen aan een ander.
Ben je al eens voorgelicht over gebruik van sociale media?
Norm: Jeugd & jongeren horen voorgelicht te zijn over het gebruik van sociale media! Ze zijn zich vaak niet erg bewust dat ze als gebruiker onderdeel zijn van het verdienmodel van het betreffende platform.  
Basis principe:
2. Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
4. Waar zaken gratis zijn, is de gebruiker het product.
6. Er vind vermenging plaats van gebruikers en handelspartners
Staat je sociale media wel eens uit?
Norm: Jeugd en Jongeren moeten niet de hele dag beschikbaar zijn voor de hele wereld. Sociale media bestaat 24/7 gaat nooit uit, en is ingericht om jou als gebruiker te lokken! Een 3 uur per dag online zijn is genoeg.
Basis principe:
7. Doel is interactie en dialoog
9. Verslaving
Ben je meer dan 2 uur per dag online op sociale media?
Norm: Bij Jeugd en Jongeren is meer dan 2 uur online zijn op sociale media slecht door verslavende elementen in de programmering van de platforms, en de inzet van handelspartners om verkoop te genereren.
Basis principe:
4.  Waar zaken gratis zijn, is de gebruiker het product.
9.  Verslaving
Ken je iedereen echt, met wie je online connectie hebt?
Norm: Jeugd & jongeren behoren te weten bij wie hun content terecht komt. En behoren iedereen te kennen met wie ze connectie hebben.
Basis principe:
1.  Iedereen is auteur geworden
2.  Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
7.  Doel is interactie en dialoog
Krijg je wel eens negatieve reacties?
Norm: Sociale media is niet bedoeld voor negatieve reacties
Basis principe:
2.  Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
7.  Doel is interactie en dialoog
8. Cyberpesten : het moedwillig schade toebrengen aan een ander.
Geef je wel eens negatieve reacties ?
Norm: Sociale media is niet bedoeld voor negatieve reacties
Basis principe:
2.  Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
7.  Doel is interactie en dialoog
8.  Cyberpesten; het moedwillig schade toebrengen aan een ander 
Is er in je omgeving wel eens ruzie geweest over sociale media content?
Norm: Als er ruzie ontstaat over berichtgeving op sociale media zijn beide partijen fout! Je kan alles zeggen, en vaak denk je dat het veilig is om te zeggen wat je denkt. Soms moet je niet zeggen wat je denkt/vind!
Basis principe:
2. Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
3. 1 bron is geen bron
7. Doel is interactie en dialoog
8. Cyberpesten : het moedwillig schade toebrengen aan een ander 
Krijg je wel eens ongewenste vragen via sociale media?
Norm: Niemand hoort ongewenste vragen te ontvangen van een ander. Sociale media maakt het makkelijk om ongewenste en soms ook echt antoniemen vragen te stellen. personen die ongewenste vragen stellen moet je blokkeren.
Basis principe:
2.  Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
6.  Er vind vermenging plaats van gebruikers en handelspartners
7.  Doel is interactie en dialoog.
Is er een verschil in omgang tussen de offline en online contacten?
Norm: Online en Offline reacties kunnen verschillen, de achterliggende intenties behoren het zelfde te zijn.
Basis principe:
1. Iedereen is auteur geworden
2. Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
7. Doel is interactie en dialoog
8. Cyberpesten : het moedwillig schade toebrengen aan een ander. 
Heb je wel eens spijt van een bericht dat je hebt geplaatst?
Norm: Jeugd en Jongeren mogen fouten maken, door spijt leert de jongere zijn waarden en normen kennen. Als de wereld mee kijk, heeft het maken van een fout vaak grotere gevolgen. Denk na voor je iets post, of reageert.
Basis principe:
2. Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
7. Doel is interactie en dialoog.
8. Cyberpesten : het moedwillig schade toebrengen aan een ander. 
Heb je wel eens naaktfoto’s gezien via sociale media?
Norm: dit soort afbeeldingen horen niet thuis op de sociale media platforms van jeugd, nooit!
Basis principe:
1. Iedereen is auteur geworden
4. Waar zaken gratis zijn, is de gebruiker het product.
Kan je met een volwassene praten over je online ervaringen?
Norm: Als jeugdige moet je altijd met een volwassene kunnen praten over je online ervaringen! Zowel positieve als negatieve ervaringen! 
Basis principe:
2.  Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
3. 1 bron is geen bron
4.  Waar zaken gratis zijn, is de gebruiker het product
8.  Cyberpesten :het moedwillig schade toebrengen aan een ander 
Kan je zonder sociale media?
Norm: Als een jeugdige niet zonder sociale media kan, is er sprake van enige vorm van verslaving.  En heeft de marketing van het platform grip gekregen op het handelen denken van de jeugdige
Basis principe:
4.  Waar zaken gratis zijn, is de gebruiker het product
5.  Cookiemarketing
6.  Er vind vermenging plaats van gebruikers en handelspartners
9.  Verslaving.
Krijg je wel eens te veel informatie door het gebruik van sociale Media?
Norm: Jeugd & Jongeren horen niet overspoelt te worden met informatie waar ze niets mee kunnen! Het brein van jeugd & jongeren is nog niet genoeg cognitief ontwikkeld om complexe informatie te sorteren en te waarderen.
Basis principe:
1.  Iedereen is auteur geworden
2.  Sociale media is een platform zonder tussenkomst van professionele redacties
3.  1 Bron is geen bron
4.  Waar zaken gratis zijn, is de gebruiker het product
5.  Cookiemarketing