Thema’s

Op digitaal joongerenwerk vind je diverse thema’s terug.

Deze thema’s zijn uitgewerkt om te kunnen verspreiden in de online wereld, er kunnen verwijzingen naar gedaan worden vanuit de sociale media. Er komen langzaam aan thema’s bij die aansluiten bij huidige maatschappelijke trends.