Professionals

Hoe staat het met de professionals, hoe gebruiken ze sociale media?

De groep waarvoor deze site bedoeld is zijn de professionals die werken met jeugd en jongeren. Deze professionals moeten als ze deze stap zetten ook actief worden op de platforms waar hun doelgroep zit. Daarmee worden ze ook een gebruiker, met alle gevolgen van dien.

Het werken in de digitale wereld van jongeren is nog geen standaard. In 2019 en 2020 zie ik dat er meer aandacht komt voor deze wereld, en de inzet van sociale media in het contact. Niet alleen vanuit intrinsieke motivatie van de professional zelf, maar ook als middel vanuit de organisatie waaraan zij verbonden zijn. 

Als ik spreek met collega’s in het veld, zijn de signalen heel divers. De professionals die privé gebruik maken van sociale media zetten het middel ook sneller in bij het uitoefenen van hun vak. De professionals zonder kennis van sociale media voelen zich onzeker in het gebruik en de wijze van het gebruik. Het hebben van een duidelijke werkwijze helpt deze professionals bij het inzetten van dit communicatie middel.