Digitaal jongerenwerk

Welkom op de website Digitaaljongerenwerk.nl  Op deze website geef ik tips en advies over de het werken met jongeren in het digitale domein. In het veld wordt dit ook onlinejongerenwerk genoemd.

De website schrijf ik vanuit de visie dat alle jeugd op een veilige manier gebruik moeten kunnen maken van sociale media, en dat de sociaal werker of de hulpverlening op sociale media heel goed kan aansluiten in de online wereld, daar waar de jongeren steeds meer zijn.

Mijn missie met deze website is het bieden van duidelijke informatie, hoe sociaal werk en jeugdhulp gebruik kan maken van sociale media om jeugd te ondersteunen in het opgroeien in de online wereld.

In de offline wereld werken sociaal werkers(jongerenwerkers) en jeugdhulp op basis van gesprekken en activiteiten gericht op het individu en/of de groep. Het werken in de online wereld werk ook zo. Er zijn een aantal principes van toepassing  in het kader van  web 2.0

De website is in eerste instantie bedoeld voor professionals, maar indirect gericht op de toerusting van de jeugd die op sociale media actief is. Ik zal gaande weg de website uitbreiden met aanvullende informatie en kennis.  

Via het menu: Tool kom je bij de een score kaart. Deze kan je invullen met een jongere, of de jongere deze zelfstandig laten invullen. Na het verzenden krijg je de uitslag van jou score. Deze kan je ook naar je zelf laten mailen.  

In het menu kan je de verschillende hoofdstukken selecteren waarin meer uitleg wordt gegeven. Feedback is welkom via het contact formulier! De site is nog in ontwikkeling, regelmatig zal ik aanpassingen doen en informatie toevoegen vanuit de ervaring die ik op doem, de informatie die ik lees en de feedback die ik ontvang.